ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

W tym roku szkolnym, a dokładnie począwszy od  października 2020 r. nasza szkoła uczestniczy w trzeciej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt.: „KREATYWNY PRZEDSZKOLAK KREATYWNE DZIECKO”, organizowanego przez Edu Fejkiel.

Głównym celem tego projektu jest podejmowanie kreatywnych i twórczych działań przez nauczycieli wraz z przedszkolakami. Przede wszystkich chodzi o uruchamianie twórczości dzieci, czyli działanie w taki sposób, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Dzieci uczą się tworzyć piękne dzieła – niekoniecznie kupując gotowe produkty. Uczestnicząc w projekcie “Kreatywny przedszkolak”, działamy według ustalonego harmonogramu. Kreatywne działania rozpoczęły się właśnie już w październiku – powstała wówczas jesienna makieta z wykorzystaniem różnorodnych darów jesieni. W listopadzie z kolei, twórcze i kreatywne zajęcia skupiły się wokół interpretacji obrazu: Van Gogh „Słoneczniki”. W grudniu natomiast, przedszkolaki przygotowały przeplatane ozdoby świąteczne – powstały wówczas niepowtarzalne bombki. Warto dodać, że udział w tym projekcie pozwala na doskonalenie wielu umiejętności tj. planowanie pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, koncentracji i skupienia, współpracy i zgodnego współdziałania z rówieśnikami. Ponadto, dzieci mają możliwość doświadczania i wzbogacania wiedzy, a także rozwijania zainteresowań – zdolności i talentów. W realizacji projektu bardzo cenne jest również zaangażowanie rodziców oraz ich pomoc w gromadzeniu niezbędnych materiałów, np. jesiennych liści oraz wielu innych. Nadmienić warto, że dzieci bardzo chętnie podejmują wszystkie proponowane działania, wykazują dużą inicjatywę i zaangażowanie, czego efekty (powstałe prace – dzieła) można zobaczyć w przedszkolnej galerii. Zapraszamy!