ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • mazowszany
  • slajder
  • s2
  • s3

Aktualności

Przez cały październik we wszystkich państwach Unii Europejskiej organizowane były wydarzenia, których celem było podniesienie świadomości o znaczeniu cyberbezpieczeństwa. Także i nasza szkoła podjęła działania zmierzające do podnoszenia świadomości oraz zwiększenia wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w sieci. 

20 oraz 27 października 2022r. gościliśmy w naszej szkole sierż. szt. Jana Surackiego z Wydziału w Radomiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczośći, który przeprowadził w klasach 6-8 warsztaty dotyczące cyberprzemocy w Internecie. Było o hejcie, nękaniu, nadużywaniu Internetu oraz zachowaniach niebezpiecznych. Poruszona została tematyka dotycząca zamieszczania i rozpowszechniania treści prawnie zabronionych w mediach oraz konsekwencji, jakie niosą ze sobą nieodpowiednie zachowania. Pan sierżant sztabowy opowiedział również o tym jak należy zachowywać się w Internecie: o wzajemnym szacunku i nie wyśmiewaniu drugiej osoby, o nie podawaniu danych osobowych ani haseł oraz o tym, że liczba lajków nie świadczy o popularności i wartości drugiej osoby. Młodzież była bardzo zainteresowana omawianym tematem, zadawała dużo pytań, czasem niełatwych. Na podsumowanie przyznała, że to bardzo ważny temat w dzisiejszym świecie, gdyż „trudno wyobrazić sobie życie bez Internetu”.  

Dodatkowo 9 listopada 2022r., sierż. szt. Jan Suracki wygłosił prelekcję skierowaną do rodziców i nauczycieli dotyczącą cyberbezpieczeństwa- „Jak chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami w Sieci.” Poruszono wiele kwestii dotyczących aktywności dzieci w Internecie oraz korzystania przez nich z urządzeń mobilnych. Dorośli poznali wiele aplikacji, komunikatorów, stron, z których korzysta młodzież, a także usłyszeli współczesną „nowomowę”.  

Prywatnie Pan Jan Suracki prowadzi bloga Projekt: Bezpieczeństwo, w którym dzieli się ciekawostkami i informacjami o bieżących zagrożeniach. Jeśli ktoś potrzebuje wskazówek, doradztwa w kwestii bezpieczeństwa w sieci to Pan Jan służy pomocą i zaprasza do kontaktu: 

– e-mail: proj3ktbezpieczenstwo@gmail.com  

– blog: https://projektbezpieczenstwo.blogspot.com/ 

– Facebook: https://www.facebook.com/projektbezpieczenstwo/ 

Opracowały: 

Pedagog: Natalia Rogala-Wasiek 

Psycholog: Joanna Sodel