ePUAP

tel. 48 377 32 33    


 • DSC_0667

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym ,, PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ, SEGREGUJĘ” z okazji Akcji Sprzątanie Świata 2020 – Polska.

Celem konkursu jest popularyzacja ekologicznych zachowań Akcji Sprzątania Świata  oraz zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania środowiska przez ludzi i skutków z tym związanych. Konkurs wpływa na rozwój ekologicznych postaw dzieci i młodzieży.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas od I-VIII,
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu pod hasłem:

,, PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ, SEGREGUJĘ”

 1. a) Technika prac dowolna (malarstwo, rysunek, wycinanki, wyklejanki i inne techniki,

ale nie mogą to być prace przestrzenne),

 1. b) Format prac plastycznych – A3 i A4,
 2. c)  Autorem pracy może być jedna osoba,
 3. d)  Każda praca, na odwrocie, powinna zawierać następujące informacje:
  – imię i nazwisko autora,  klasę.
 4. Termin i miejsce składania prac:

  21.09.2020 r. u wychowawcy klasy lub koordynatorów konkursu

 1. Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy konkursu: T. Leśniewska, B.A.Pietras

 

Zachęcamy serdecznie do udziału w konkursie.