ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022  dzieci z grupy 0A kontynuowały realizację innowacji pedagogicznej „Zabawy senso – psotne”.  Głównym celem innowacji była stymulacja sensoryczna w formie zabaw sensorycznych, które  wpłynęły na poprawę percepcji słuchowej i wzrokowej, sprawności manualnej,  równowagi, koncentracji uwagi,  logicznego myślenia, spostrzegawczości, szybkości reakcji i refleksu,  integracji słuchowo – wzrokowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowej, funkcji psychomotorycznych.

Dzieci zwiększyły  sprawność i wydolność, wzmocniły siłę mięśniową. Program innowacji łączył ze sobą treści edukacji przedszkolnej oraz elementy metody integracji sensorycznej. W ramach wdrażanego przedsięwzięcia w drugim semestrze zostały  zrealizowane następujące zadania: zabawy piaskiem, samodzielne wykonanie piasku kinetycznego, kolorowe woreczki, woda i kolorowy lód, solne obrazki, figurki z masy solnej, samodzielne wykonanie masy solnej, sypka tablica, zabawy rączkami, zabawy usprawniające aparat artykulacyjny, zabawy i ćwiczenia ruchowe stymulujące układ prioproceptywny, ruchowy, pobudzające zmysł wzroku i słuchu. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z niektórych  zrealizowanych przedsięwzięć: