ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

W  roku szkolnym 2021/2022 w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach był realizowany  program ,,Czyste powietrze wokół nas”. W programie brały udział oddziały  przedszkolne 3,4 latów oraz 0a i 0b.

Głównym celem programu było kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu
z osobami palącymi. Natomiast cele szczegółowe to uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata, wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu, uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

W ramach realizacji programu w grupach  odbyły się następujące zajęcia m. in.:  Co i dlaczego dymi?  Jak się czuję, kiedy dymi papieros? Jak unikać dymu tytoniowego? Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?

Podczas  zajęć dzieci miały możliwość m.in. obejrzenia prezentacji multimedialnej pt; „Dymy” , „Smok czy smog” . Prezentacje uświadomiły dzieciom co to jest „smog”, jakie czynniki sprzyjają powstawaniu smogu Poznały też różnicę między ,,smogiem”, a ,,smokiem”. Zapoznały się  z maskotką ,,Dinkiem”,  wykonały portret ,,Dinusia”. Dzieci wzbogaciły wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów na podstawie ilustracji, plansz edukacyjnych.  ,,Nie pal przy mnie, proszę” – zajęcia zwiększyły świadomość dzieci   na temat szkodliwości dymu nikotynowego oraz odpowiedniego  zachowania się, przyjęcia odpowiedniej postawy w sytuacjach, w których dorośli palą papierosy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach.

Realizatorzy programu: Sabina Więcaszek, Ewelina Wakuła, Katarzyna Tkaczyk