ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

22.10.2021 r. przedszkolaki z oddziałów 0A i 0B rozpoczęły zajęcia z innowacji pedagogicznej – „Czytelnicze przygody przedszkolaków”.

Wdrażana innowacja, zaplanowana na cały rok szkolny,  ma umożliwić częstszy kontakt z literaturą, pozwolić na rozwijanie twórczej aktywności dzieci oraz kształtować zainteresowania czytelnicze. Działania rozpoczęto od Rodziców, przygotowując dla nich ulotki informacyjne, uświadamiające wpływ czytania na aktywizację obszarów kompetencji, takich jak – komunikacja, inteligencja emocjonalna, koncentracja, emocje. 

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w bibliotece, dzieci miały możliwość rozmowy o talentach, jakie ma każdy z nas. Opowiedziały o swoich zdolnościach, umiejętnościach i swoich mocnych stronach. Wysłuchały bajeczki terapeutycznej – „Nie potrafię” i narysowały  ilustracje prezentujące ich „talenty” lub mocne strony. Przygotowane przez dzieci prace plastyczne znalazły się na wystawie bibliotecznej. 

 Irena Falkiewicz, Katarzyna Tkaczyk, Ewelina Wakuła