ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

Informacja dla Ósmoklasistów

Drodzy Uczniowie,

na podstawie Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego
oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku,

poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy
się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 1.    język polski –16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

2.    matematyka –17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00

3.    język obcy nowożytny –18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

W terminie dodatkowym 1.    język polski –7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

2.    matematyka –8 lipca 2020 r. (środa) godz.9.00

3.    język obcy nowożytny –9 lipca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

*Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

*Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

*Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

*W roku szkolnym 2019/2020 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

*Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony
w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.