ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

W wyniku dynamicznego rozwoju mediów elektronicznych zauważalny jest wzrost ich popularności wśród dzieci i młodzieży. Coraz częściej odnotowuje się jednak przypadki tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu i telefonów komórkowych. Zdarza się, że dzieci podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji. Niestety część z nich może doprowadzić do tragedii.

Z tego względu w listopadzie uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w spotkaniu z Funkcjonariuszami Policji w Kowali, którego celem było uświadomienie czym jest cyberprzemoc. Młodzież miała możliwość poznać formy i przejawy tego negatywnego zjawiska, które może dotknąć każdego użytkownika Internetu i urządzeń mobilnych, w tym także i dzieci. Podczas spotkania omówiono zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i konsekwencje prawne wynikające z popełniania czynów zabronionych za pomocą mediów elektronicznych.  Funkcjonariusze podkreślili, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna.

Serdecznie dziękujemy Funkcjonariuszom Policji w Kowali za owocne spotkanie z naszą młodzieżą. Jesteśmy przekonane, że przyczyniło się ono do wzrostu świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw, na jakie narażone są w wirtualnym świecie.

Pedagog: Natalia Rogala

Psycholog: Joanna Sodel