ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

Szanowni rodzice !!!
Z uwagi na okres sprzyjający infekcjom oraz przeziębieniom przypominamy i prosimy rodziców/opiekunów naszych uczniów o przestrzeganie zasady przyprowadzania do szkoły i przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.

Jeśli Wasze dziecko ma objawy grypopodobne, należy  bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego.

Zgodnie z zaleceniami  Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa  Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego należy przestrzegać podstawowych zasad  higieny, w tym ochrony podczas kaszlu i kichania oraz częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła.

Obecność dzieci chorych w szkole lub oddziałach przedszkolnych stanowi ryzyko przenoszenia się infekcji na pozostałe dzieci. Prosimy o zrozumienie problemu, zwłaszcza, że prośba uwarunkowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie Waszych dzieci.

                                                                                                                                     DZIĘKUJEMY!