ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,

aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,

którzy razem uczą się, działają…,

żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…,

żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,

pilnował porządku i praworządności…

to nie tylko praca, ale i walka…

w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

Janusz Korczak

7 października 2022r. w naszej szkole odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je intensywna kampania. Kandydaci ubiegający się o stanowisko w Małym Samorządzie Uczniowskim to uczniowie klas 2 i 3, którzy przygotowali plakaty wyborcze oraz nagrali krótkie filmiki, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Nad całością wyborów czuwali opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie było tajne, a każdy uczeń z klas 1 – 3 mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Małego Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Kacper Kawecki kl. 2 a

Z- ca Przewodniczego: Lena Michalczewska kl. 2 a

Z- ca Przewodniczącego: Alicja Górczyńska kl. 3 a

Skarbnik: Barbara Targowska kl. 2 b

 

Pozostali członkowie Małego Samorządu Uczniowskiego:

Kornelia Madej kl. 2 a

Nikola Piątek kl. 2 b

Maja Przedwój kl. 3 a

Jakub Rogowski kl. 2 b

Alan Pudzianowski kl. 2 b

Adam Kwiatkowski kl. 3 a

Wiktor Chmielewski kl. 3 a

Nowo wybranym władzom MSU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

Paulina Pyzara

Magda Ziółko

Anna Pawlikowska

Joanna Sodel

Natalia Rogala – Wasiek

Ewelina Wakuła

Patrycja Nachyła