ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

Rodziców zainteresowanych objęciem opieką świetlicową ich dziecka proszę o wypełnienie wniosku oraz oświadczenia osoby upoważnionej do odbierania ucznia ze świetlicy, a następnie przesłanie tych dokumentów (w formie scanu lub zdjęcia) na adres wychowawcy świetlicy: katarzyna.orlowska@pspmazowszany.pl w terminie do 04.09.2020 r.

Oświadczenia wypełniają i podpisują osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy,
np. babcia, dziadek, ciocia itp.