ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Rekrutacja – 2024/2025

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W MAZOWSZANACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w rekrutacji uzupełniającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach na rok szkolny 2024/2025.

Lista kandydatów przyjętych.pdf

Lista kandydatów nieprzyjętych.pdf


WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W MAZOWSZANACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach na rok szkolny 2024/2025.

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej.pdf


WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W MAZOWSZANACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w rekrutacji uzupełniającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach na rok szkolny 2024/2025. Informujemy, że rodzice, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach w roku szkolnym 2024/2025 i których dzieci zostały zakwalifikowane, proszeni są o złożenie oświadczenia woli i dostarczenie do sekretariatu szkoły w dniach 25-29.04.2024r. do godz. 15:00.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w rekrutacji uzupełniającej.pdf

Oświadczenie woli


WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MAZOWSZANACH
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zgodnie z Uchwałą nr LXIII.539.2024 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2024 r. komisja rekrutacyjna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej przeprowadziła weryfikację wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków do zakwalifikowania do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.Informujemy, że rodzice, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dzieci do klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach w roku szkolnym 2024/2025 i których dzieci zostały zakwalifikowane, proszeni są o złożenie oświadczenia woli i dostarczenie do sekretariatu szkoły w dniach 12.04 – 16.04.2024r. do godz. 15:00.

Lista kandydatów zakwalifikowanych.pdf

Oświadczenie woli


Szanowni Rodzice,

poniżej publikujemy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach.

                                                                                                                                                              Małgorzata Trelka

Dyrektor PSP w Mazowszanach

Lista kandydatów przyjętych.pdf

Lista kandydatów nieprzyjętych.pdf


WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W MAZOWSZANACH
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zgodnie z Uchwałą nr LXIII.540.2024 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2024 r. komisja rekrutacyjna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej przeprowadziła weryfikację wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków do zakwalifikowania do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025.

Informujemy, że rodzice, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach w roku szkolnym 2024/2025 i których dzieci zostały zakwalifikowane, proszeni są o złożenie oświadczenia woli i dostarczenie do sekretariatu szkoły w dniach 28.03- 03.04.2024r. do godz. 15:00.

Dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 realizowały obowiązek przedszkolny w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach i których rodzice złożyli deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego, już zostały przyjęte do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025.

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Oświadczenie woli