ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • mazowszany
  • slajder
  • s2
  • s3

Aktualności

Co roku 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Żeby uczcić to ważne i piękne wydarzenie, jakim jest rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach zorganizowano wieczornicę patriotyczną pt. „Wolność, kocham i rozumiem”. W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście: ks. Jan Podsiadło- proboszcz parafii w Pelagowie, Wójt Gminy Kowala Pan Dariusz Bulski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Chruślak wraz z radnymi gminy Kowala, Starosta Radomski Pan Waldemar Trelka, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy Kowala, a także członkowie Rady Rodziców na czele z jej przewodniczącą Panią Anną Baszczewską. Bardzo licznie przybyli również rodzice, nauczyciele, przyjaciele i sympatycy szkoły.  Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Małgorzata Trelka, która powitała przybyłych gości, a następnie przypomniała, że 104 lata temu spełniło się najpiękniejsze marzenie pokoleń Polaków. Po 123 latach niewoli, przelanej krwi, czekania, nadziei, walki i cierpienia odrodziła się wolna i niepodległa Rzeczpospolita.  Następnie, wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy, po którym głos zabrali uczniowie szkoły, przedstawiając wzruszający i przejmujący montaż słowno- muzyczny ukazujący drogę Polski do niepodległości. Niezwykły nastrój podkreślony blaskiem świec, udzielił się uczestnikom uroczystości podczas recytacji wierszy o tematyce patriotycznej, przeplatanej układami tanecznymi, scenkami  aktorskimi i akordami pięknych melodii patriotycznych. Przed widzami jawiły się różne wydarzenia historyczne dotyczące naszego kraju. Okresy potęgi i wielkości, przeplatane były wojnami, niewolą, upadkiem, poświęceniem i miłością do Ojczyzny. Wieczornica dedykowana była nie tylko bohaterom, którzy oddali swe życie za naszą Niepodległą, ale też tym Polakom, którym zawdzięczamy teraźniejszą wolność. Uczniowie klasy 2b, 3b, 4a, 6a, 6b, 7a i 7b włożyli w przedstawienie całe swoje serce, więc wypadło wspaniale. Goście długo oklaskiwali młodych aktorów, a Pani Dyrektor Małgorzata Trelka, Pan Wójt Dariusz Bulski oraz Pan Starosta Waldemar Trelka gratulowali uczniom wspaniałego występu. Wzruszeni byli wszyscy. W wielu oczach pojawiły się łzy, ale były to łzy radości i dumy, a takich łez nigdy za dużo. Oby tylko takie błyszczały w naszych oczach.

Spotkanie było nie tylko czasem zadumy nad dziejami Polski, wyrazem wdzięczności i pamięci dla naszych przodków, którzy trudzili się, walczyli i ginęli za naszą wolność, ale przede wszystkim naszym świadectwem miłości do Ojczyzny.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, nauczycielom za przygotowanie wieczornicy, a szczególnie Paniom: Agnieszce Czerwińskiej, Izabeli Tracz, Paulinie Pyzarze, Magdzie Ziółko, Natalii Rogali- Wasiek oraz Joannie Sodel za przygotowanie dzieci do występu oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom zaangażowanym w powyższe przedsięwzięcie. Podziękowania składamy także Pani Ewie Banaszczyk i Agacie Kuc za pomoc w przygotowaniu dekoracji sali. Szczególne podziękowania składamy także Starostwu Powiatowemu w Radomiu za profesjonalne oświetlenie i „zadymienie” podczas uroczystości. Nisko kłaniamy się również rodzicom za pomoc, życzliwość i wsparcie w realizacji przedstawienia.